Polityka Prywatności i plików Cookies

Administratorem danych jest właściciel marki Koszaliński Klub Morsów Posejdon z siedzibą ul. Wenedów 3, 75-847 Koszalin.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony zostało kreśleniem „Ty”, „Administrator” – „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych. Powyższe uprawnienia możesz realizować kontaktując się z nami pod adresem WSTAWIC E-MAIL

Twoje dane są przetwarzanie przez nas w następujących celach:

 • Kontaktu e-mail - kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust.1 lit. a RODO). Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.
 • Archiwizacji korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1lit. f RODO).
 • Złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy – w tym celu musisz podać swoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji zamówienia, zawarcia i wykonania umowy tj. imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1lit. b RODO). Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres dochodzenia roszczeń oraz obrony praw w związku z prowadzoną działalnością.
 • Wystawienia faktury - przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. cRODO).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne jeżeli chcesz skorzystać ze świadczonych przez nas usług lub kontaktu z nami. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione:

 • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • innym osobom i podmiotom – jedynie za Twoją uprzednią zgodą. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy m.in. biuro rachunkowe, firmy prawnicze, informatyczne, hostingowe, dostawcy systemów, z których korzystamy świadcząc nasze usługi .

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, Facebook Pixel, Hubspot, Google Tag Manager, HotJar, które pozwalają na rejestrowanie zachowania użytkownika na stronie.Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności wyżej wymienionych usług.Z uwagi na to, że niektórzy z wyżej wymienionych usługodawców posiada siedzibą w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, zadbaliśmy o to, żeby sprawdzić czy przystąpili do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej lub za pomocą dodatkowych rozszerzeń dostępnych dla przeglądarek. Przykładowa instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Nasza Polityka prywatności może ulec zmianom. W przypadku modyfikacji informacji zawartych w Polityce zostaniesz o nich powiadomiony przy pierwszym od momentu wprowadzenia nowych informacji przy korzystaniu z naszej strony. O zamiarze wprowadzenia zmian poinformujemy na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką mają obowiązujące przepisy prawa.